BOERDERIJ IN BEELD

Organisatie

Gitta op den Akker

Gitta op den Akker ontwikkelt projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Ze is als projectleider momenteel betrokken bij verschillende projecten op het snijvlak van erfgoed, ruimte en landschap voor o.a. Museum Wierdenland, Erfgoedpartners en Libau.


Erfgoedpartners

De Stichting Erfgoedpartners is een steuninstelling voor beheerders van cultureel erfgoed. Zij geeft adviezen, organiseert erfgoedontmoetingen en cursussen en ontwikkelt samenwerkingsprojecten op het gebied van instandhouding en beheer van monumenten en collecties presentatie en educatie culturele biografie.


Boerderijenstichting

De Boerderijenstichting Groningen is opgericht in 1991. De stichting zet zich in voor het behoud van karakteristieke Groninger boerderijen met hun bijgebouwen en erven in relatie tot het omringende landschap.
De stichting geeft voorlichting en advies aan eigenaren en andere geïnteresseerden en organiseert excursies en lezingen. Ook werkt de stichting mee aan projecten waarbij behoud, herstel of herbestemming van het Groninger agrarisch erfgoed centraal staat. De stichting heeft directe contacten met de monumentenadviesorganisatie Libau.