AGENDA

8 september - 31 oktober

Foto-expositie Boerderij in Beeld op Landgoed Verhildersum

Foto Marieke Kijk in de Vegte

‘De buitenkant van de boerderij weerspiegelt de binnenkant van de bewoners’

Hoe verhoudt de architectuur, de ‘buitenkant’, van een boerderij zich tot het landschap? En hoe heeft het veranderd gebruik van de boerderij zijn weerslag op de ruimtelijke kwaliteit in Groningen? Boerderij in Beeld vroeg fotografen Marieke Kijk in de Vegte en Harry Cock dit in beeld vast te leggen. De resultaten van deze exercitie zijn vanaf 8 september te zien in Verhildersum.

Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte namen elk drie boerderijen voor de lens. In totaal zes verhalen: de verhouding monumenten – nieuwbouw, een nieuwe veehouderij, een zorgboerderij, een herbestemde boerderij, een tot particulier huis verbouwde boerderij en een leegstaande boerderij.

Deze boerderijen liggen verspreid door de provincie Groningen. De fotografen keerden meerdere malen terug naar de hen toegewezen boerderijen. Het kost tijd om bewoners treffend te fotograferen. Hierbij komt het pand zelf ook ruimschoots aan bod. De buitenkant, het erf en de architectuur van het pand, of het nu een monument is of een onder architectuur opgetrokken schuur, mag volgens de fotografen niet ontbreken, want: ‘de buitenkant van de boerderij weerspiegelt de binnenkant van haar bewoners.’

De foto-expositie is vanaf 8 september te zien op Landgoed Verhildersum. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via het landgoed: (0595) 571 430, of verhildersum.nl

Boerderij in Beeld
Met het project Boerderij in beeld geven Erfgoedpartners en de Boerderijenstichting Groningen stof tot nadenken over de boerderij als cultuurhistorisch icoon van het Groninger platteland. Met excursies, een fototentoonstelling en diverse randprogramma’s maakt het publiek kennis met heden, verleden èn toekomst van de Groninger boerderijen. Doel van Boerderij in Beeld is bij te dragen aan een grotere bewustwording en het stimuleren van het debat over de aanblik van het Groningse platteland en zijn boerderijen.

 


Locatie: