prikbord

Werkgroep Boerenbuitengebied Muntendam

Het buitengebied van Muntendam is een typisch veenkoloniaal akkerbouwgebied waar boeren streven naar een goede opbrengst. En waar in de zomer de veldleeuweriken hoog aan de hemel jubelen en een koppel patrijzen plots verschrikt opvliegt. Tegenstelling? Niet volgens de werkgroep Boerenbuitengebied. Natuur en akkerbouw kunnen volgens deze werkgroep elkaar versterken. Zie op boerenbuitengebied.nl hoe gerichte maatregelen van boeren én burgers niet alleen de natuurlijke plaagbestrijding in de akkerbouwgewassen bevordert, maar tegelijkertijd leidt tot breed natuurherstel.

De werkgroep Boerenbuitengebied is groep mensen – boeren en burgers – die houden van het gebied waarin zij wonen en werken. Zij zetten zich in voor het steeds mooier wordende buitengebied in Muntendam.