prikbord

Boek: Agrarisch landschappelijk bouwen

Boerderij Nieuw Bocum, DAAD architecten, fotograaf Jette Marie Versteegh

De Agrarische natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk bracht onlangs een boek uit: Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap, geschreven door Attie Bos. In het boek komen zeventien boeren aan het woord over hun bouwplannen en de manier waarop zij om gaan met architectuur en situering van hun nieuwe schuren. Daarbij wordt geprobeerd recht te doen aan het streekeigen karakter van de Groninger boerderijen. Duidelijk wordt beschreven tegen welke dilemma’s de boeren aanlopen.

Het boek is onderdeel van de pilot Agrarisch Landschappelijk Bouwen, waarbij een aantal boeren een financiële tegemoetkoming krijgen om een nieuwe schuur te bouwen onder architectuur, met het landschap als uitgangspunt. Meer informatie www.wierde-en-dijk.nl.

Uitgeverij Vliedorp, Houwerzijl, ISBN 978-94-6048-045-4