NIEUWS

10 oktober 2017

Grote belangstelling voor opening foto-expositie

Met ruim 80 bezoekers kan de opening van de foto-expositie van Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte, 7 september op Landgoed Verhildersum in Leens, op zijn minst geslaagd worden genoemd.

Boerderij in Beeld vroeg de fotografen in beeld vast te leggen hoe de architectuur van de Groninger boerderij zich verhoudt  tot het landschap en hoe het veranderd gebruik van de boerderij zijn weerslag op de ruimtelijke kwaliteit in Groningen heeft gehad. 

Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte namen elk drie boerderijen voor de lens. In totaal zes verhalen: de verhouding monumenten – nieuwbouw, een nieuwe veehouderij, een zorgboerderij, een herbestemde boerderij, een tot particulier huis verbouwde boerderij en een leegstaande boerderij.

Deze boerderijen liggen verspreid door de provincie Groningen. De fotografen keerden meerdere malen terug naar de hen toegewezen boerderijen. Het kost tijd om bewoners treffend te fotograferen. Hierbij komt het pand zelf ook ruimschoots aan bod. De buitenkant, het erf en de architectuur van het pand, of het nu een monument is of een onder architectuur opgetrokken schuur, mag volgens de fotografen niet ontbreken, want: ‘de buitenkant van de boerderij weerspiegelt de binnenkant van haar bewoners.’

De foto-expositie is nog tot 29 oktober  te zien op Landgoed Verhildersum. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via het landgoed: (0595) 571 430, of verhildersum.nl