NIEUWS

19 augustus 2017

Geslaagd symposium Boerderij in Beeld

Foto: Berber Oosterhagen

Symposium Boerderij in Beeld: erfgoed in een krimpend landschap

Wat kunnen/moeten we doen met die mooie boerderijen in (Oost)Groningen? Deze panden vormen toch een icoon voor de cultuurhistorie van het Gronings platteland. Hoe gaan we om met leegstand van deze panden? Herbestemming, doorbestemming, sloop, verval? Deze vragen en nog veel meer kwamen aan bod tijdens het symposium Boerderij in Beeld: erfgoed in een Krimpend landschap op 28 juni. Dit symposium werd georganiseerd door Collectiv Kreativ en Boerderij in Beeld.

De dag begon met de bustocht door het Oldambt waarbij onderweg uitleg werd gegeven over het landschap, haar bebouwing en ontstaansgeschiedenis. De middag begon met een presentatie van Mark Sekuur over de (on)mogelijkheid van de ecoruïne. Daarna was er de keuze tussen een presentatie van Marco Glastra (Groninger Landschap), over de wijze waarop zijn organisatie omgaat het cultureel erfgoed van Groningen, of een workshop herbestemmen onder leiding van Libau. Al met al een zeer geslaagd symposium!