BOERDERIJ IN BEELD

Achtergrond

Groningen kent een lange agrarische geschiedenis, waar de vele historische boerderijen van getuigen. Deze boerderijen zijn levend erfgoed: ze zijn in gebruik en er wordt gewoond en gewerkt. Maar dit erfgoed staat onder druk, niet alleen door agrarische ontwikkelingen maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen als krimp en leegstand, energietransitie, aardbevingen en asbestsanering. Hoe gaan we om met deze vraagstukken en hoe combineren we behoud van het erfgoed met ontwikkelingen gericht op de toekomst? Hoe houden we samen het Groninger platteland aantrekkelijk èn leefbaar?
Met verschillende activiteiten wil Boerderij in Beeld het publiek hierover aan het denken zetten.